افزایش زمان روند طلاق در کانادا

بنا به گزارش اداره آمار کانادا، روند پرونده‌های طلاق از زمان تشکیل پرونده تا حکم دادگاه در سال ۲۰۲۰ حدود ۶ ماه بوده است که نسبت به سال ۲۰۱۶ که این روند کمتر از ۵/۵ ماه بوده، بیشتر شده است.

سال۲۰۱۶۲۰۲۰
میانگین (ماه‌)۵/۶۵/۸
میانگین ماه‌های اطاله پرونده طلاق در کانادا

با این‌که نرخ طلاق در کانادا روند کاهشی داشته است، اما پرونده‌های طلاق نسبت به سال‌های قبل، بیشتر طول می‌کشند.

این مسئله دلایل متعددی دارد که از جمله می‌توان به جمع شدن پرونده‌ها در طول همه‌گیری کرونا و همچنین تغییر قوانین طلاق در کانادا اشاره کرد.