طلاق غیرتوافقی

Contested Divorce

طلاق غیرتوافقی به نوعی از طلاق گفته میشود که زوجین برای طلاق با هم توافق ندارند.

البته شاید در مواقعی برای تصمیم به جدایی توافق داشته باشند اما در مورد اموری مثل حضانت کودک، تقسیم اموال و سایر مسائل با هم توافق نکرده باشند.

طلاق غیرتوافقی چقدر طول میکشد؟

قوانین و وضعیت دادگاه ها در استانهای مختلف کانادا متفاوت است اما میانگین زمان طلاق غیرتوافقی در استان انتاریو حدود ۴ تا ۶ ماه است.

البته بستگی به مواردی دارد که زوجین در مورد آن توافق ندارند. مثلاً اگر در مورد تقسیم اموال بعد از طلاق یا حضانت کودک توافق نداشته باشند، ممکن است پرونده طلاق آنها حتی تا چند سال هم طول بکشد.