گواهی طلاق

Divorce Certificate

در بیشتر استان‌های کانادا از جمله در استان انتاریو، اگر نیاز به گواهی طلاق داسته باشید، ابتدا باید دادگاه حکم طلاق شما و همسرتان را صادر کرده باشد.

اگر قاضی حکم به طلاق بدهد، بعد از صدور حکم، آن را به‌صورت کتبی به آدرس شما و همسر سابق‌تان ارسال می‌کنند.

حکم طلاق ۳۱ روز پس از صدور حکم قابل اجرا خواهد بود و شما می‌توانید برای گواهی طلاق درخواست بدهید.

گواهی طلاق با حکم طلاق چه فرقی دارد؟

حکم طلاق در واقع تصمیم دادگاه درباره پرونده طلاق شما است اما گواهی طلاق، نامه‌ای است که به مراجع مختلف نشان می‌دهید که رسماً طلاق گرفته‌اید.

داشتن گواهی طلاق چه استفاده‌ای دارد؟

چندهمسری در کانادا غیرقانونی است. بنابراین برای ازدواج مجدد پس از طلاق، به گواهی طلاق نیاز پیدا می‌کنید.

همچنین، زن (wife) برای تغییر نامش به نام قبل از ازدواج (maiden name) نیاز به گواهی طلاق دارد.

چطور باید گواهی طلاق بگیرم؟

۳۱ روز بعد از صدور حکم طلاق توسط دادگاه، می‌توانید از سه راه مختلف تقاضای گواهی طلاق خود را ارائه بدهید:

  • حضوری
  • توسط پست (مکاتبه)
  • آنلاین

حضوری

اگر بخواهید به‌صورت حضوری مراجعه کنید باید به دادگاهی مراجعه کنید که حکم طلاق را صادر کرده است.

آدرس و ساعت کاری تمام دادگاه‌های استان انتاریو را می‌توانید در وبسایت دولت استان انتاریو ببینید.

پست

برای گرفتن گواهی طلاق از طریق پست هم باید فرم مربوطه را پر کنید و همراه با فیش پرداخت هزینه‌ها، برای دادگاهی که حکم طلاق را صادر کرده، پست کنید.

پس از آن، گواهی طلاق به آدرش شما پست خواهد شد.

اگر مدارک شما ناقص باشد، از طرف دادگاه برای شما نامه می‌آید و موارد نقص پرونده را برای شما توضیح می‌دهند.

آنلاین

همچنین می‌توانید گواهی طلاق را با مراجعه به وبسایت دولت استان مربوطه، به‌صورت آنلاین بگیرید. برای این کار باید در وبسایت خدمات قضایی استان خود، حساب کاربری باز کنید (انتاریو).

چه مدارکی لازم دارم؟

هزینه گواهی طلاق چقدر است؟

قوانین و هزینه‌ها ممکن است در استان‌های مختلف کانادا با هم تفاوت داشته باشند. در حال حاضر در استان انتاریو اگر حضوری مراجعه کنید، ۲۵ دلار کانادا برای گرفتن گواهی طلاق باید بپردازید و اگر آن را برای شما ارسال کنند، هزینه ارسال هم به آن خواهد شد.

از آنجایی که احتمال تغییر این هزینه وجود دارد، و یا در صورتی که دادگاه طلاق شما در استان‌های دیگری بوده، می‌توانید برای اطلاع از هزینه دقیق دریافت گواهی طلاق با ما تماس بگیرید.