طلاق توافقی

Uncontested Divorce

طلاق توافقی که به آن طلاق ساده هم میگویند، به نوعی طلاق گفته میشود که زوجین برای جدایی توافق دارند.

این توافق هم شامل تصمیم برای جدایی میشود و هم شامل توافقهای مربوط به طلاق و تقسیم اموال و حضانت کودک و غیره میشود.

اگر زوجین برای طلاق توافق داشته باشند، حتی این امکان وجود دارد که بصورت آنلاین اقدام کنند.

اما اگر زوجین در هرکدام از موارد به توافق نرسند، دادگاه در مورد اختلافهایشان تصمیم میگیرد.