تقسیم اموال بعد از طلاق

Property Division

در کانادا، هر کدام از زوجین این حق را دارند که بعد از طلاق، نیمی از اموال زندکی مشترک را (بر اساس ارزش، نه تعداد) برای خود بردارند. به این کار تقسیم اموال بعد از طلاق میگویند.

تکلیف وام و بدهی ها چه میشود؟

طبق قوانین کانادا، بدهی های خانواده هم بطور مساوی بین زوجین تقسیم میشود.

آیا میتوان قبل از ازدواج این قانون را نپذیرفت؟

شما میتوانید هنگام ازدواج در مورد این که اموال بعد از طلاق احتمالی به چه نحوی تقسیم شود توافق کنید و موقع طلاق هم بجای قانون ۵۰-۵۰، طبق توافق عمل خواهد شد.

اما اگر طلاق غیرتوافقی بگیرید، و دادگاه هر کدام از شروط ضمن عقد را غیرمنطقی یا ناعادلانه تشخیص بدهد، آن را باطل میکند. بهترین کار این است که موقع ازدواج و تعیین شروط ضمن عقد با یک وکیل خانواده مشورت کنید.

آیا همه چیز ۵۰-۵۰ تقسیم میشود؟

بله، این قانون کلی است اما در خیلی از موارد ممکن است این اتفاق نیفتد.

اول این که ممکن است شما شروط ضمن عقدی داشته باشید که این قانون را نقض کند.

دوم این که اگر دادگاه برای یکی از زوجین نفقه تعیین کند، ممکن است این فرمول به هم بخورد.

و در آخر، این که تمام اموال ارزش گذاری میشوند و طبق آن تقسیم میشوند. بنابراین ممکن است ارزش بعضی از اموال مطابق آن چه که شما تصور میکنید نباشد. اگر یک وکیل مدافع مجرب در دادگاه خانواده از شما دفاع کنید، بسیار به نفع شماست.