نفقه

Alimony

در کانادا، نفقه که به آن حمایت از همسر (Spousal Support) هم میگویند، به پولی میگویند که یکی از زوجین ممکن است بعد از طلاق از همسر خود بگیرد. مفهوم نفقه و قوانین آن در کانادا با ایران فرق دارد.

برای اطلاع از بعضی از کلیات قانون نفقه در کانادا و تفاوت آن با ایران میتوانید مطلب زیر را بخوانید.

آیا نفقه در کانادا فقط به زن تعلق میگیرد؟

خیر. نفقه میتواند به هرکدام از زوجین تعلق بگیرد.

در چه شرایطی نفقه باید پرداخت شود؟

معمولاً اگر دادگاه خانواده تشخیص بدهد که هرکدام از شرایط زیر برقرار است، حکم پرداخت نفقه را صادر میکند:

  • یکی از زوجین در طول زندگی متأهلی، از توانایی خود برای کسب درآمد گذشت کرده است.
  • یکی از زوجین فراتر از وظایفش در زمینه حمایت از کودک، از فرزندشان مراقبت کرده است.
  • یکی از زوجین بخاطر تبعات طلاق، دچار فروپاشی شده است.

البته پرداخت نفقه معمولاً همیشگی نیست و فردی که نفقه دریافت میکند موظف است که در یک روند معقول، استقلال خود را به دست بیاورد.

مقدار نفقه در کانادا چقدر است؟

پولی که یکی از زوجین به عنوان نفقه باید به دیگری بپردازد، مقدار ثابتی نیست و طبق فرمول خاصی محاسبه میشود.

چندین فاکتور در تعیین نفقه تأثیر دارند که از مهمترین آنها یکی طول زندگی مشترک است (هر چه بیشتر باشد، نفقه بیشتر میشود) و دیگری این است که آیا هرکدام از زوجین قرار است برای حمایت از کودک پولی پرداخت کنند یا نه و این که مقدارش چقدر است.

برای اطلاع بیشتر از جزییات قانون نفقه در کانادا میتوانید با ما تماس بگیرید.