حقوق خانواده

Family Law

قوانین خانواده در کانادا در مواردی پیچیده است مخصوصاً اگر از کشور دیگری مثل ایران به کانادا مهاجرت کرده باشید. اولین توصیه ما این است که اگر مشکل حقوقی و قانونی در زمینه حقوق خانواده برایتان پیش آمد، حتماً با یک وکیل خانواده مشورت کنید.

برای اطلاع از قوانین خانواده در کانادا و جزییات بیشتر درباره موضوعات مرتبط با پرونده های دادگاه های خانواده، به صفحه های زیر مراجعه فرمایید: