کاهش نرخ طلاق در کانادا

family-lawyer-canada

طبق آخرین آماری که درباره میزان طلاق در کانادا موجود است، در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۳ هزار طلاق ثبت شده است که این تعداد نسبت به ۶۲ هزار طلاق سال ۲۰۱۶ روند کاهشی داشته است.

سال۲۰۱۶۲۰۲۰
تعداد طلاق۶۲،۳۹۷۴۲،۹۳۳
در هر هزار زوج۸/۶۵/۶
میانگین سال زندگی مشترک۱۵/۶۱۵/۳
جدول آمار طلاق در کانادا. منبع: مرکز آمار کانادا

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید، نسبت تعداد طلاق به تعداد کل زوج‌های کانادا حدود ۵/۶ در هر هزار زوج است که این رقم هم نسبت به ۸/۶ در سال ۲۰۱۶ روند نزولی داشته است.

البته میانگین سال‌های زندگی مشترک زوج‌ها تغییر محسوسی نداشته است.

بنا به گزارش اداره آمار کانادا، نرخ طلاق در کانادا در سال ۲۰۲۰، کمترین میزان طلاق ثبت شده در کانادا در ۵۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۹۷۰ بوده است.