آیا پرونده‌های طلاق در کانادا محرمانه‌اند؟

در تمام استان‌های کانادا، بجز استان کبک، تمام پرونده‌های خانواده و طلاق عمومی و غیرمحرمانه به‌حساب می‌آیند و برای محرمانه کردن پرونده، قوانین سختی وجود دارد.

طبق قوانین کانادا، هر کدام از زوجین می‌توانند درخواست کنند که پرونده آنها محرمانه شود و عموم مردم به جزئیات آن دسترسی نداشته باشند.

دادگاه هم برای محرمانه کردن پرونده طلاق، یا سایر پرونده‌های حقوقی و خانواده، بر این اساس تصمیم میگیرد که آیا دسترسی عموم به اطلاعات پرونده، اجرای عدالت را به خطر می‌اندازد یا خیر.

البته هنگامی که پای حقوق کودک در میان باشد، دادگاه با دقت بیشتری مسئله دسترسی عموم به اطلاعات پرونده طلاق را بررسی می‌کند اما معمولاً کمتر پیش می‌آید که دادگاه تصمیم بگیرد تمام اطلاعات پرونده باید محرمانه بماند.