تعداد پرونده‌های دادگاه‌های مدنی در کانادا

طبق آمار مؤسسه استاتیستا در کانادا، در سال مالی ۲۰۲۲، بیش از ۷۶۰ هزار پرونده مدنی در دادگاه‌های مدنی کانادا در جریان بوده‌اند. این تعداد پرونده با این‌که نسبت به یک سال قبل از آن کمی افزایش داشته، اما نسبت به روند ده ساله از حدود سال ۲۰۱۰ کمتر شده است.

Statistic: Annual number of civil court cases in Canada from FY 2006 to FY 2022, by type | Statista
آمار پرونده‌های مدنی باز از سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ از مؤسسه استاتیستا

همان‌طور که در نمودار بالا می‌بینید، تعداد پرونده‌های مدنی در دادگاه‌های کانادا از حدود سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تغییر چندانی نداشته است اما از سال ۲۰۲۰ به بعد تعداد این پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است.

از سال ۲۰۰۵، بیشترین تعداد پرونده مدنی در کانادا مربوط به سال مالی ۲۰۱۰ است که بیش از ۹۰۰ هزار پرونده مفتوح در دادگاه‌های مدنی کانادا وجود داشت. کمترین تعداد پرونده مفتوح مدنی هم مربوط به سال ۲۰۲۱ با کمتر از ۷۰۰ هزار پرونده مدنی است.

علت کاهش یا افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها را نمی‌توان صرفاً از روی آمار یک‌جانبه بررسی کرد اما مطالعه آمار همیشه می‌تواند تصویر واضح‌تری از روند دادگاه‌ها به ما بدهد.